Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Listopad 2012

Jsme odpovědní za budoucnost

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 27.11.2012

1. čtení: Zj 14,14 | Evangelium: Lk 21,5Slavnost Krista Krále

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 25.11.2012

1. čtení: Dan 7,13 | 2. čtení: Zj 1,5 | Evangelium: Jan 18,33bSlavnost Krista Krále

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 25.11.2012

1. čtení: Dan 7,13 | 2. čtení: Zj 1,5 | Evangelium: Jan 18,33bZacheus

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 20.11.2012

1. čtení: Zj 3,1 | Evangelium: Lk 19,133. neděle v mezidobí (O dívání)

Káže: P. Petr Vacík | neděle v 18.11.2012

1. čtení: Dan 12,1 | 2. čtení: Žid 10,11 | Evangelium: Mk 13,2433. neděle v mezidobí (Buďme bdělí)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 18.11.2012

1. čtení: Dan 12,1 | 2. čtení: Žid 10,11 | Evangelium: Mk 13,24Sv. Anežka Česká

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 13.11.2012

1. čtení: Kol 3,12 | Evangelium: Mt 25,3132. neděle v mezidobí

Káže: P. Jan Regner SJ | neděle v 11.11.2012

1. čtení: 1Král 17,10 | 2. čtení: Žid 9,24 | Evangelium: Mk 12,3832. neděle v mezidobí

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 11.11.2012

1. čtení: 1Král 17,10 | 2. čtení: Žid 9,24 | Evangelium: Mk 12,38Pozvání k hostině

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 6.11.2012

1. čtení: Flp 2,5 | Evangelium: Lk 14,15Největší přikázání

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 4.11.2012

1. čtení: Dt 6,2 | 2. čtení: Žid 7,23 | Evangelium: Mk 12,28bNejvětší přikázání

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 4.11.2012

1. čtení: Dt 6,2 | 2. čtení: Žid 7,23 | Evangelium: Mk 12,28bVzpomínka na všechny věrné zemřelé

Káže: Mons. Tomáš Halík | pátek 2.11.2012

1. čtení: Mdr 3,1 | 2. čtení: Řím 8,14 | Evangelium: Lk 12,35Slavnost Všech svatých

Káže: P. Petr Vacík | čtvrtek 1.11.2012

1. čtení: Zj 7,2 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Mt 5,1