Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Říjen 2012

Proměny manželství a církve

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 30.10.2012

1. čtení: Ef 5,21 | Evangelium: Lk 13,1830. neděle v mezidobí (Světlo a prozření)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 28.10.2012

1. čtení: Jer 31,7 | 2. čtení: Žid 5,1 | Evangelium: Mk 10,4630. neděle v mezidobí (Světlo a prozření)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 28.10.2012

1. čtení: Jer 31,7 | 2. čtení: Žid 5,1 | Evangelium: Mk 10,46Buďme připravení a pozorní

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 23.10.2012

1. čtení: Ef 2,12 | Evangelium: Lk 12,3529. neděle v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 21.10.2012

1. čtení: Iz 53,10 | 2. čtení: Žid 4,14 | Evangelium: Mk 10,35Requiem za prof. Petruska

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 16.10.2012

1. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Lk 11,3728. neděle v mezidobí (bohatý mladík)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 14.10.2012

1. čtení: Mdr 7,7 | 2. čtení: Žid 4,12 | Evangelium: Mk 10,17Sourozenci betánští

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 9.10.2012

1. čtení: Gal 1,13 | Evangelium: Lk 10,3827. neděle v mezidobí (o manželství, diletantech a profesionálech)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 7.10.2012

1. čtení: Gn 2,18 | 2. čtení: Žid 2,9 | Evangelium: Mk 10,227. neděle v mezidobí (Není dobře, že je člověk sám)

Káže: P. Fr. Hylmar SJ | neděle o 7.10.2012

1. čtení: Gn 2,18 | 2. čtení: Žid 2,9 | Evangelium: Mk 10,2Zahájení akademického roku (sv. andělé strážní)

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 2.10.2012

1. čtení: Sk 2,1 | Evangelium: Jan 20,19