Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Doba velikonoční 2012

Slavnost Seslání Ducha svatého

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 27.5.2012

1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: 1Kor 12,3 | Evangelium: Jan 20,19Slavnost Seslání Ducha svatého

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 27.5.2012

1. čtení: Sk 2,1 | 2. čtení: 1Kor 12,3 | Evangelium: Jan 20,19Úterý Svatodušní novény

Káže: P. Orko Vácha | úterý 22.5.2012

1. čtení: Sk 20,17 | Evangelium: Jan 17,17. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 20.5.2012

1. čtení: Sk 1,15 | 2. čtení: 1Jan 4,11 | Evangelium: Jan 17,117. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 20.5.2012

1. čtení: Sk 1,15 | 2. čtení: 1Jan 4,11 | Evangelium: Jan 17,11Slavnost Nanebevstoupení Páně

Káže: P. Orko Vácha | čtvrtek 17.5.2012

1. čtení: Sk 1,1 | 2. čtení: Ef 1,17 | Evangelium: Mk 16,15Svátek sv. Jana Nepomuckého

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 15.5.2012

1. čtení: Sk 16,22 | Evangelium: Mt 10,176. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 13.5.2012

1. čtení: Sk 10,25 | 2. čtení: 1Jan 4,7 | Evangelium: Jan 15,96. neděle velikonoční - biřmování

Káže: Mons. Václav Malý | neděle o 13.5.2012

1. čtení: Sk 10,25 | 2. čtení: 1Jan 4,7 | Evangelium: Jan 15,95. neděle velikonoční

Káže: P. Petr Vacík | neděle v 6.5.2012

1. čtení: Sk 9,26 | 2. čtení: 1Jan 3,18 | Evangelium: Jan 15,15. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 6.5.2012

1. čtení: Sk 9,26 | 2. čtení: 1Jan 3,18 | Evangelium: Jan 15,14. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 29.4.2012

1. čtení: Sk 4,8 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Jan 10,114. neděle velikonoční

Káže: P. Jan Regner | neděle o 29.4.2012

1. čtení: Sk 4,8 | 2. čtení: 1Jan 3,1 | Evangelium: Jan 10,11Ekumenická bohoslužba ke Dni Země

Káže: Ing. Jiří Ort (ČCE) | úterý 24.4.2012

1. čtení: Kaz 11,1 | 2. čtení: Jk 3,7 | Evangelium: Mt 12,333. neděle velikonoční

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 22.4.2012

1. čtení: Sk 3,13 | 2. čtení: 1Jan 2,1 | Evangelium: Lk 24,353. neděle velikonoční

Káže: P. Jan Regner | neděle o 22.4.2012

1. čtení: Sk 3,13 | 2. čtení: 1Jan 2,1 | Evangelium: Lk 24,35Úterý 2.velikonočního týdne

Káže: P. Jan Regner | úterý 17.4.2012

1. čtení: Sk 4,32 | Evangelium: Jan 3,72. neděle velikonoční

Káže: P. Jan Regner | neděle 15.4.2012

1. čtení: Sk 4,32 | 2. čtení: 1Jan 5,1 | Evangelium: Jan 20,19Úterý velikonočního oktávu

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 10.4.2012

1. čtení: Sk 2,36 | Evangelium: Jan 20,11