Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Sv.týden 2012

Boží hod velikonoční (+křtiny 5 dětí)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 8.4.2012

1. čtení: Sk 10,34 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Jan 20,1Velká noc

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 7.4.2012

7 čtení: Gn 1, Gn 22, Ex 14, Iz 54, Iz 55, Bar 3, Ez 36

8. čtení: Řím 6,3 | Evangelium: Mt 28,1Velký pátek

Káže: Mons. Tomáš Halík | pátek 6.4.2012

1. čtení: Iz 52,13 | 2. čtení: Žid 4,14 | Evangelium: Jan 18,1Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle JanaPoslední večeře Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 5.4.2012

1. čtení: Ex 12,1 | 2. čtení: 1Kor 11,23 | Evangelium: Jan 13,1Modlitba v Getsemanské zahraděÚterý Svatého týdne

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 3.4.2012

1. čtení: Iz 49,1 | Evangelium: Jan 13,21Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 1.4.2012

1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6 | Evangelium: Mk 11,1Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka (Mk 14,1)Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 1.4.2012

1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6 | Evangelium: Mk 11,1Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka (Mk 14,1)