Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Doba postní 2012

Hřích dnes

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 27.3.2012

1. čtení: Nm 21,4 | Evangelium: Jan 8,215. neděle postní (vstup do katechumenátu)

Káže: Mons. Václav Malý | neděle v 25.3.2012

1. čtení: Jer 31,31 | 2. čtení: Žid 5,7 | Evangelium: Jan 12,205. neděle postní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 25.3.2012

1. čtení: Jer 31,31 | 2. čtení: Žid 5,7 | Evangelium: Jan 12,20Uzdravení lenivého hlupáka

Káže: P. Petr Vacík | úterý 20.3.2012

1. čtení: Ez 47,1 | Evangelium: Jan 5,14. neděle postní - Laetare

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 18.3.2012

1. čtení: 2Kron 36,14 | 2. čtení: Ef 2,4 | Evangelium: Jan 3,144. neděle postní - Laetare

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 18.3.2012

1. čtení: 2Kron 36,14 | 2. čtení: Ef 2,4 | Evangelium: Jan 3,14Odp(o)uštění

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 13.3.2012

1. čtení: Dan 3,25* | Evangelium: Mt 18,213. neděle postní - Vyčištění Chrámu

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 11.3.2012

1. čtení: Ex 20,1 | 2. čtení: 1Kor 1,22 | Evangelium: Jan 2,133. neděle postní - Vyčištění Chrámu

Káže: P. Petr Vacík | neděle o 11.3.2012

1. čtení: Ex 20,1 | 2. čtení: 1Kor 1,22 | Evangelium: Jan 2,13Pokušení pýchy a vnějškovosti

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 6.3.2012

1. čtení: Iz 1,10 | Evangelium: Mt 23,12. neděle postní - Tábor

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 4.3.2012

1. čtení: Gn 22,1 | 2. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mk 9,22. neděle postní - Tábor

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 4.3.2012

1. čtení: Gn 22,1 | 2. čtení: Řím 8,31 | Evangelium: Mk 9,2Modlitba Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 28.2.2012

1. čtení: Iz 55,10 | Evangelium: Mt 6,71. neděle postní - Poušť

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 26.2.2012

1. čtení: Gn 9,8 | 2. čtení: 1Petr 3,18 | Evangelium: Mk 1,121. neděle postní - Poušť

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 26.2.2012

1. čtení: Gn 9,8 | 2. čtení: 1Petr 3,18 | Evangelium: Mk 1,12Popeleční středa

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 22.2.2012

1. čtení: Jl 2,12 | 2. čtení: 2Kor 5,20 | Evangelium: Mt 6,1