Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora - Únor 2012

Konec masopustu

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.2.2012

1. čtení: Jak 4,1 | Evangelium: Mk 9,307. neděle v mezidobí

Káže: P. Jan Regner | neděle 19.2.2012

1. čtení: Iz 43,18 | 2. čtení: 2Kor 1,18 | Evangelium: Mk 2,1Sv. Valentin

Káže: P. Jan Regner | úterý 14.2.2012

1. čtení: Jak 1,12 | Evangelium: Mk 8,146. neděle v mezidobí

Káže: P. Jan Regner | neděle 12.2.2012

1. čtení: Lv 13,1 | 2. čtení: 1Kor 10,31 | Evangelium: Mk 1,40Kázání do mrazu

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 7.2.2012

1. čtení: 1Král 8,22 | Evangelium: Mk 7,1Jób

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 5.2.2012

1. čtení: Job 7,1 | 2. čtení: 1Kor 9,16 | Evangelium: Mk 1,29Jób

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 5.2.2012

1. čtení: Job 7,1 | 2. čtení: 1Kor 9,16 | Evangelium: Mk 1,29