Akademická farnost Praha

Nejnovější kázání (AUDIO v menu >>)


● Requiem za + Miloslava kard. Vlka

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.3.2017

1. čtení: Mdr 3,1 | 2. čtení: 2Tim 2,8 | Evangelium: Lk 24,13● 3. neděle postní - Samařská žena

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 19.3.2017

1. čtení: Ex 17,3 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 4,5● U vás ať tomu tak není!

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 14.3.2017

1. čtení: Iz 1,10 | Evangelium: Mt 23,1● 2. neděle postní - Proměnění Páně, šechína

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 12.3.2017

1. čtení: Gn 12,1 | 2. čtení: 2Tim 1,8 | Evangelium: Mt 17,1● Modlitba Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 7.3.2017

1. čtení: Iz 55,10 | Evangelium: Mt 6,7● 1. neděle postní - Pokušení

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 5.3.2017

1. čtení: Gn 2,7 | 2. čtení: Řím 5,12 | Evangelium: Mt 4,1● Popeleční středa

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 1.3.2017

1. čtení: Jl 2,12 | 2. čtení: 2Kor 5,20 | Evangelium: Mt 6,1● O masopustu, humoru, radosti a postu

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 28.2.2017

1. čtení: Sir 35,1 | Evangelium: Mk 10,28● Ve svobodě stůjme!

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 26.2.2017

1. čtení: Iz 49,14 | 2. čtení: 1Kor 4,1 | Evangelium: Mt 6,24● Kdo chce být největší

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.2.2017

1. čtení: Sir 2,1 | Evangelium: Mk 9,30● Buďte dokonalí, buďte svatí!

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 19.2.2017

1. čtení: Lv 19,1 | 2. čtení: 1Kor 3,16 | Evangelium: Mt 5,38● 7. úterý v mezidobí

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 14.2.2017

1. čtení: Gn 6,5 | Evangelium: Mk 8,14● Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 12.2.2017

1. čtení: Sir 15,16 | 2. čtení: 1Kor 2,6 | Evangelium: Mt 5,17● Člověk je Božím obrazem

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 7.2.2017

1. čtení: Gn 1,20 | Evangelium: Mk 7,1● 5. neděle v mezidobí

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 5.2.2017

1. čtení: Iz 58,7 | 2. čtení: 1Kor 2,1 | Evangelium: Mt 5,13● Jsou šance, které přicházejí jen jednou

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 31.1.2017

1. čtení: Žid 12,1 | Evangelium: Mk 5,21