Akademická farnost Praha

Nejnovější kázání (AUDIO v menu >>)


● Bílá neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 23.4.2017

1. čtení: Sk 2,424 | 2. čtení: 1Pt 1,3| Evangelium: Jan 20,19● Bílá neděle +biřmování

Káže: Mons. Václav Malý | neděle o 23.4.2017

1. čtení: Sk 2,424 | 2. čtení: 1Pt 1,3| Evangelium: Jan 20,19● Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 16.4.2017

1. čtení: Sk 10,34 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Jan 20,1● VELKÁ NOC

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 15.4.2017

7 čtení: Gn 1, Gn 22, Ex 14, Iz 54, Iz 55, Bar 3, Ez 36

8. čtení: Řím 6,3 | Evangelium: Mt 28,1● Velký pátek

Káže: Mons. Tomáš Halík | pátek 14.4.2017

1. čtení: Iz 52,13 | 2. čtení: Žid 4,14 | Pašije: Jan 18,1● Poslední večeře Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 13.4.2017

1. čtení: Ex 12,1 | 2. čtení: 1Kor 11,23 | Evangelium: Jan 13,1● Úterý Svatého týdne

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 11.4.2017

1. čtení: Iz 49,1 | Evangelium: Jan 13,21● Květná neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 9.4.2017

Evangelium: Mt 21,1 | 1. čtení: Iz 50,4 | 2. čtení: Flp 2,6 | Pašije: Mt 26,14● Vyvýšení hada, vyvýšení Syna

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 4.4.2017

1. čtení: Nm 21,4 | Evangelium: Jan 8,21● 5. neděle postní - Vzkříšení Lazara

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 2.4.2017

1. čtení: Ez 37,12 | 2. čtení: Rim 8,8 | Evangelium: Jan 11,1● Vstaň, vezmi své lože a choď!

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 28.3.2017

1. čtení: Ez 47,1 | Evangelium: Jan 5,1● 4. neděle postní - Laetare

Káže: Otcové SJ | neděle 26.3.2017

1. čtení: 1Sam 16,1 | 2. čtení: Ef 5,8 | Evangelium: Jan 9,1● Requiem za + Miloslava kard. Vlka

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.3.2017

1. čtení: Mdr 3,1 | 2. čtení: 2Tim 2,8 | Evangelium: Lk 24,13● 3. neděle postní - Samařská žena

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle 19.3.2017

1. čtení: Ex 17,3 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 4,5● U vás ať tomu tak není!

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 14.3.2017

1. čtení: Iz 1,10 | Evangelium: Mt 23,1