Akademická farnost Praha

Knihy P. Marka Orka Váchy

Nakladatelství Cesta Brno

 • Tváří v tvář Zemi. 2016
 • Příběhy z jiného vesmíru. 2015
 • Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis. 2014
 • Neumělcům života. 2014
 • Život je sacra zajímavej (rozhovor, Karel Satoria). 2013
 • Loď. 2012
 • Modlitba argentinských nocí. 2011
 • Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec. 2010
 • Probouzení. 2009
 • Místo, na němž stojíš, je posvátná země. 2008
 • Poslední země. 2007
 • Návrat ke Stromu života. 2005
 • Šestá cesta. 2004
 • Tančící skály. 2003

Podrobnější informace o jednotlivých titulech: Cesta Brno