Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● Marta & Marie

Káže: P. Marek Orko Vácha | neděle v 17.7.2016

1. čtení: Gn 18,1 | 2. čtení: Kol 1,24 | Evangelium: Lk 10,38
● Byli jste povoláni ke svobodě

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 26.6.2016

1. čtení: 1Král 19,16 | 2. čtení: Gal 5,13 | Evangelium: Lk 9,52
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu