Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● Requiem za + Miloslava kard. Vlka

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 21.3.2017

1. čtení: Mdr 3,1 | 2. čtení: 2Tim 2,8 | Evangelium: Lk 24,13● 3. neděle postní - Samařská žena

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 19.3.2017

1. čtení: Ex 17,3 | 2. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 4,5● U vás ať tomu tak není!

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 14.3.2017

1. čtení: Iz 1,10 | Evangelium: Mt 23,1
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu