Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 22.5.2016

1. čtení: Př 8,22 | 1. čtení: Řím 5,1 | Evangelium: Jan 16,12
● Ti, co nechodí s námi

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 17.5.2016

1. čtení: Jak 4,13 | Evangelium: Mk 9,38
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu