Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● Kým jsem pro tebe?

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 19.6.2016

1. čtení: Zach 12,10 | 2. čtení: Gal 3,26 | Evangelium: Lk 9,18
● Buďte dokonalí, milujte své nepřátele

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 14.6.2016

1. čtení: 1Král 21,17 | Evangelium: Mt 5,43
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu