Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● Slavnost Nejsvětější Trojice

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 11.6.2017

1. čtení: Ex 34,4 | 2. čtení: 2Kor 13,11| Evangelium: Jan 3,16
● Mše sv. za svobodu a demokracii

Káže: Mons. Tomáš Halík | středa 7.6.2017

1. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Jan 8,31
● Nedávejte císaři, co je Boží

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 6.6.2017

1. čtení: Tob 2,9 | Evangelium: Mk 12,13
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu