Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● Přímluvná modlitba

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 16.10.2016

1. čtení: Ex 17,8 | 2. čtení: 2Tim 3,14 | Evangelium: Lk 18,1
● Studium jako modlitba

Káže: P. Marek Orko Vácha | úterý 11.10.2016

1. čtení: Gal 5,1 | Evangelium: Lk 11,37
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu