Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● Bílá neděle

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 23.4.2017

1. čtení: Sk 2,424 | 2. čtení: 1Pt 1,3| Evangelium: Jan 20,19
● Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (+křty dětí)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 16.4.2017

1. čtení: Sk 10,34 | 2. čtení: Kol 3,1 | Evangelium: Jan 20,1
● VELKÁ NOC

Káže: Mons. Tomáš Halík | sobota 15.4.2017

7 čtení: Gn 1, Gn 22, Ex 14, Iz 54, Iz 55, Bar 3, Ez 36

8. čtení: Řím 6,3 | Evangelium: Mt 28,1
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu