Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● Nemůžete sloužit Bohu i mamonu

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 18.9.2016

1. čtení: Am 8,4 | 2. čtení: 1Tim 2,1 | Evangelium: Lk 16,1
● Bůh vnější a vnitřní

Káže: P. Petr Vacík SJ | neděle v 11.9.2016

1. čtení: Ex 32,7 | 2. čtení: 1Tim 1,12 | Evangelium: Lk 15,1
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu