Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● 2. neděle adventní

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 4.12.2016

1. čtení: Iz 11,1 | 2. čtení: Řím 15,4 | Evangelium: Mt 3,1
● Msgre. A. Heidler - 100 let

Káže: Mons. Tomáš Halík | čtvrtek 1.12.2016

1. čtení: Mdr 7,7 | Evangelium: Mt 16,24
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu