Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit (+křest dětí)

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle o 12.2.2017

1. čtení: Sir 15,16 | 2. čtení: 1Kor 2,6 | Evangelium: Mt 5,17
● Člověk je Božím obrazem

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 7.2.2017

1. čtení: Gn 1,20 | Evangelium: Mk 7,1
● 5. neděle v mezidobí

Káže: P. Petr Kolář SJ | neděle o 5.2.2017

1. čtení: Iz 58,7 | 2. čtení: 1Kor 2,1 | Evangelium: Mt 5,13
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu