Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● O meči, posvátných textech a tašce papeže Františka

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 14.8.2016

1. čtení: Jer 38,4 | 2. čtení: Žid 12,1 | Evangelium: Lk 12,49
● Neboj se, malé stádce!

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 7.8.2016

1. čtení: Mdr 18,6 | 2. čtení: Žid 11,1 | Evangelium: Lk 12,32
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu