Akademická farnost Praha

Kázání u Nejsv. Salvátora

Těm, kdo nemohou pravidelně navštěvovat bohoslužby u Nejsvětějšího Salvátora, a samozřejmě i těm, kdo si rádi připomenou myšlenky, jež zazněly od ambonu, přinášíme na těchto stránkách zvukový záznam vybraných homilií Mons. Tomáše Halíka a našich kaplanů P. Marka Orko Váchy, P. Jana Regnera a P. Petra Vacíka.

Nejnovější kázání

● Slavnost Zjevení Páně

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 8.1.2017

1. čtení: Iz 60,1 | 2. čtení: Ef 3,2 | Evangelium: Mt 2,1● Zádušní mše za +sr. Annu Magdalenu Schwarzovou

Káže: Mons. Tomáš Halík | úterý 3.1.2017

1. čtení: 1Jan 2,29 | Evangelium: Mt 25,31
● Slavnost Matky Boží Panny Marie

Káže: Mons. Tomáš Halík | neděle v 1.1.2017

1. čtení: Nm 6,22 | 2. čtení: Gal 4,4 | Evangelium: Lk 2,16
● ● ● Mnoho dalších v ARCHIVu